Contactblad

Het driemaandelijks contactblad Heemkunde Limburg
Het gouwbestuur geeft driemaandelijk een contactblad uit met nieuws over de kringen, nieuwe publicaties in Limburg, congressen en studiedagen, een overzicht van de inhoud van de heemkundige tijdschriften in Limburg en interessante bijdragen over allerlei heemkundige aspecten.
Heemkunde Limburg verschijnt 4x per jaar:Tijdschrift-2016-1
• op 1 maart: teksten binnen vóór 1 februari
• op 1 juni: teksten binnen vóór 1 mei
• op 1 september: teksten binnen vóór 1 augustus
• op 1 december: teksten binnen vóór 1 november

Het abonnement bedraagt:
• 55,00 euro voor de heemkring (lidgeld gouw inbegrepen)
• 15,00 euro voor extra abonnementen voor uw kringleden
• 20,00 euro voor individuele abonnementen (niet-leden)
U kan het abonnementsgeld eenvoudig overschrijven op
rek. nr. BE49 7350 1417 0371 op naam van
Heemkunde Limburg,
met de vermelding abonnement Heemkunde Limburg.

INHOUD nr. 1 jg. 2016

blz. 1: Voorwoord
blz. 2: Expo – Dokter Bamps verzamelt – Reconstructie van een 19de-eeuwse Hasseltse topcollectie
blz. 7: De “Academie voor de Streekgebonden Gastronomie” bestaat 35 jaar
blz. 10: Zo ging dat … in Hasselt in 1916: een verbod op het vieren van carnaval
blz. 11: Handige wegwijzer voor het bewaren van parochiearchieven
blz. 13: Denkend aan August Geusens (1925-2015), een verdienstelijke heemkundige auteur uit Genk
blz. 17: Ter nagedachtenis van kruisheer Jan Bierens (1930-2015), heemkundige auteur en genealoog
blz. 21: Zo ging dat … in Limburg in januari 1916: een verbod om zich met de hondenkar te laten vervoeren
blz. 22: Boeken van en over dr. Jozef Weyns (1913-1974)
blz. 24: Zo ging dat … in Hasselt op 23 maart 1916: afval sorteren!
blz. 26: 41ste gouwdag, 28 mei 2016 in Kinrooi – Thema: Spionage en begrenzing in WO I
blz. 28: Contactdag: De premonstratenzer Abdijkerk van Ninove Barokke pracht in luister hersteld
blz. 30: “Herinneringsmedaille 1870-1871” voor Pieter Indestege
blz.34: Meer dan een pop-up. Waardevolle en betaalbare erfgoedtentoonstellingen voor één dag
blz. 35: Publicaties
blz. 39: Bidprentjes van vóór 1850
blz. 40: Tijdschriftenshow