42ste gouwdag in Bree op zaterdag 13 mei 2017

Heksen, bokkenrijders en boerenkrijgers
Criminalisering in Limburg, vooral in de 18de eeuw?!

Op zaterdag 13 mei vindt de 42ste gouwdag plaats in het stadhuis van Bree. Parkeren kan in de ondergrondse garage De Augustijner, Witte Torenwal 23 in Bree. Van hieruit is er een rechtstreekse toegang tot het stadhuis.
De jaarlijkse gouwdag van Heemkunde Limburg wordt georganiseerd i.s.m. de Geschied- en Heemkundige Kring Ezendröpke van Groot-Bree en het Internationale Bokkenrijdersgenootschap. Thema: Heksen, bokkenrijders en boerenkrijgers – Criminalisering in Limburg, vooral in de 18de eeuw?!

Programma:
8.45 u – 9.30 u: Ontvangst met koffie en croissant in de “kapel” van het stadhuis
Lezingen in de raadszaal Kim Clijsters
9.35 u – 10.00 u: Korte toespraken door de voorzitters R. Cober, D. Dobbeleers en R. Lambie
10.00 u – 10.45 u: Referaat door prof. dr. em. J. Monballyu over hekserij in onze regio.
Korte pauze met opvoering van de monoloog: Bokkenrijderslegende door D. Dobbeleers
11.00 u – 11.45 u: Referaat door C. Vandewal, advocaat-generaal Hof van Cassatie
over het fenomeen bokkenrijders.
11.45 u – 12.30 u: Referaat door lic. F. Van Gehuchten
over de criminalisering van opstanden
Mogelijkheid tot vraagstelling
12.45 u – 14.15 u: Lunch (naar keuze) in de ““kapel” van het stadhuis
Gelegenheid om de tentoonstelling: “Bokkenrijders tussen mythe en werkelijkheid te bekijken”
14.30 u – 16.00 u: Stadswandeling: in de voetsporen van de bokkenrijders
16.00 u:  Toespraak door Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree
Toekenning van de naam “bokkenrijdersgemeente” aan de stad Bree
16.30 uur: Receptie aangeboden door het gemeentebestuur (tot 17.30 u)
Inschrijven
Deelnameprijs (inclusief informatiemap, koffie en croissant): 10 euro
Middaglunch (soep, boerenbrood met toespijzen, vla en koffie): 15 euro (niet verplicht).
Inschrijven door 10 of 25 euro vóór 1 mei 2017 over te maken op rekeningnummer: BE43 4528 0880 4101 (BIC-code: KREDBEBB) t.n.v. de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree met vermelding van de naam van de deelnemer(s).

41ste Gouwdag in Kinrooi op 28 mei 2016

De 41ste gouwdag Heemkunde Limburg vindt plaats op28 mei 2016 in het Gemeenschapscentrum De Stegel, Weertersteenweg 363, Kinrooi
Thema: Spionage en begrenzing in WO I

Over De Groote Oorlog is veel geschreven maar het thema spionage komt minder aan bod. Onterecht en daar doen we nu iets aan. Hoe werkte de spionage? Hoe waren de diensten georganiseerd? Wie was lid van deze diensten en wat deden ze precies? Arrestaties, executies…
Prof. A. Vanneste onderhoudt ons als geen ander op een boeiende wijze over hoe het in Limburg in zijn werk ging aan de hand van stilstaande en bewegende beelden. Na het middagmaal kan je genieten van een professioneel toneelstuk door Popcorn Productions. Daarna brengen we een bezoek aan de dodendraad en sluiten we af met een gezellig samenzijn in Slichtenhof (het nieuwe onderkomen van de Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi), waar men eveneens de moestuin en een tentoonstelling over WOI kan bezichtigen.

PROGRAMMAgouwdag-Kinrooi
9.30 uur: Ontvangst met koffie
10 uur: Welkomstwoord door:
– Dhr. Rik Vankevelaer, voorzitter GHK Kinrooi
– Dhr. Raymond Lambie, voorzitter Heemkunde Limburg
10.15 uur: Lezing “Spionage tijdens WOI”
door prof. dr. A. Vanneste, em. Gewoon Hoogleraar
11uur: Korte pauze
11.10 uur: Vervolg lezing “Spionage tijdens WOI”
12 uur: Middagpauze
Buffetmenu:
◊ gegrilde beenham, kipfilet, tongrolletjes
◊ dessert: koffie met vlaai
(2 glazen wijn en water op tafel inbegrepen)
13.50 uur: Toneelstuk door Popcorn Productions
14.20 uur: Bezoek aan de dodendraad door Hubert Van Eygen
15.30 uur: Toespraak burgemeester
15u45: Receptie met rondleiding Slichtenhof met moestuin
en tentoonstelling WOI
17u00: Einde

DEELNAMEKOSTEN EN INSCHRIJVEN
Kostprijs voor deze dag, middagmaal in begrepen, bedraagt 30,00 euro/persoon (zonder middagmaal 10,00 euro).
Inschrijven kan tot 16 mei bij de Geschied- en heemkundige Kring Kinrooi vzw, Slichtestraat 5, 3640 Kinrooi,
info@heemkringkinrooi.net en de deelnamekosten over te maken op rekeningnummer BE23 7352 2249 9291 met
vermelding “gouwdag 2016”.

Hallo

Welkom op de vernieuwde website van Heemkunde Limburg

Suggesties, laat gerust iets weten.
info@heemkunde-limburg.be