42ste gouwdag in Bree op zaterdag 13 mei 2017

Heksen, bokkenrijders en boerenkrijgers
Criminalisering in Limburg, vooral in de 18de eeuw?!

Op zaterdag 13 mei vindt de 42ste gouwdag plaats in het stadhuis van Bree. Parkeren kan in de ondergrondse garage De Augustijner, Witte Torenwal 23 in Bree. Van hieruit is er een rechtstreekse toegang tot het stadhuis.
De jaarlijkse gouwdag van Heemkunde Limburg wordt georganiseerd i.s.m. de Geschied- en Heemkundige Kring Ezendröpke van Groot-Bree en het Internationale Bokkenrijdersgenootschap. Thema: Heksen, bokkenrijders en boerenkrijgers – Criminalisering in Limburg, vooral in de 18de eeuw?!

Programma:
8.45 u – 9.30 u: Ontvangst met koffie en croissant in de “kapel” van het stadhuis
Lezingen in de raadszaal Kim Clijsters
9.35 u – 10.00 u: Korte toespraken door de voorzitters R. Cober, D. Dobbeleers en R. Lambie
10.00 u – 10.45 u: Referaat door prof. dr. em. J. Monballyu over hekserij in onze regio.
Korte pauze met opvoering van de monoloog: Bokkenrijderslegende door D. Dobbeleers
11.00 u – 11.45 u: Referaat door C. Vandewal, advocaat-generaal Hof van Cassatie
over het fenomeen bokkenrijders.
11.45 u – 12.30 u: Referaat door lic. F. Van Gehuchten
over de criminalisering van opstanden
Mogelijkheid tot vraagstelling
12.45 u – 14.15 u: Lunch (naar keuze) in de ““kapel” van het stadhuis
Gelegenheid om de tentoonstelling: “Bokkenrijders tussen mythe en werkelijkheid te bekijken”
14.30 u – 16.00 u: Stadswandeling: in de voetsporen van de bokkenrijders
16.00 u:  Toespraak door Liesbeth Van der Auwera, burgemeester van Bree
Toekenning van de naam “bokkenrijdersgemeente” aan de stad Bree
16.30 uur: Receptie aangeboden door het gemeentebestuur (tot 17.30 u)
Inschrijven
Deelnameprijs (inclusief informatiemap, koffie en croissant): 10 euro
Middaglunch (soep, boerenbrood met toespijzen, vla en koffie): 15 euro (niet verplicht).
Inschrijven door 10 of 25 euro vóór 1 mei 2017 over te maken op rekeningnummer: BE43 4528 0880 4101 (BIC-code: KREDBEBB) t.n.v. de Geschied- en Heemkundige Kring Groot-Bree met vermelding van de naam van de deelnemer(s).
Posted in Uncategorized.